Haastattelulomake

Haastattelulomake

Klami-suvun sukuyhdistys haluaisi saada kerättyä suvun / kylän muistitietoa talteen mahdollisimman monipuolisesti. Saatua aineistoa luvallanne käytetään sukukirjan artikkelien aiheina.

Olisimme kiitollisia, jos haastattelisit myös sukulaisiasi, joilla ei ole mahdollista itse vastata haastatteluun.
Aloita henkilötiedoista. Jatka haastattelua suhteellisen vapaamuotoisesti tallentaen tarinat. Kaikkia osioita ei tarvitse käydä läpi, jos niihin ei ole mitään sanottavaa.

Jos saatavilla on kiinnostavia kuvia toimita kuvat kuvateksteineen ja omistustietoineen (nimi, osoite jne) joko Tuovi Sivoselle sähköpostitse tai skannattavaksi Maarit Salolle (ilmoita sähköpostilla tulevista kuvista, niin sovitaan järjestelyistä).

Annan luvan käyttää saatua aineistoa sukukirjan artikkelien aiheina.

Mahdolliset kuvat sähköpostilla skannattavaksi

Pakolliset kentät merkitty *

Sukunimi *

Etunimet *

Osoite *

Puhelin *

Sähköposti *

Mikä ammatti on / ollut? *

Missä asuu nyt? *

Lapsuus

Missä olet syntynyt?

Missä vietit lapsuutesi?

Minkälainen oli kotitalosi / asuntosi?

Keitä kuului lapsuuden perheeseesi?

Mitä työtä vanhempasi tekivät silloin kun olit lapsi?

Onko lapsuuden kotisi vielä olemassa / jos on, niin missä?

Mitä leikkejä leikit toisten lasten kanssa?

Minkälaisia vaatteita lapset käyttivät?

Miten lapsuutesi Klamila / muu paikkakunta erosi nykyajan Klamilasta / muusta paikkakunnasta?

Riippuu haastateltavan iästä, missä järjestyksessä kannattaa edetä seuraavat osiot. Yli 80-vuotiaat ovat käynneet koulua jo ennen sota aikaa ja nuoremmat vasta sodan aikana tai jälkeen, joten harkinnan mukaan osioiden järjestystä.

Koulu

Missä kävit alakoulua?

Mitä muistat opettajista?

Mitä muistat koulukavereista?

Minkälaisia olivat koulun/koulujen rakennukset?

Miten kuljit koulumatkat?

Missä jatkoit koulunkäyntiä?

Mitä muistat myöhempien kouluvuosien opettajista / koulukavereista / koulumatkoista?

Mitä muistat kouluruoasta?

Sota-aika

Missä olit sota-aikana?

Mitä muistat sodan syttymisestä?

Olitko peloissasi sodan vuoksi?

Mitä teit sota-aikana?

Oliko puutetta ruoasta tai tavarasta? Miten ruokaa tai puuttuvia tuotteita hankittiin?

Mitä muistat sodasta / evakkomatkasta?

Mitä muistat rauhan tulosta?

Oliko läheisiäsi rintamalla?

Mitä tiesit heidän kohtaloistaan?

Mitä muistat heidän kotiinpaluustaan?

Pula-aika

Mitä muistat pula-ajasta sodan jälkeen?

Oliko pulaa ruoasta / rahasta tai tavarasta?

Olitko töissä / koulussa / opiskelemassa sodan jälkeisinä vuosina? Kerro noista ajoista.

Miten pulakauden päättyminen ja elintason nousu näkyi elämässäsi?

1950-luku

Missä olit 1950-luvulla?

Keitä kuului perheeseesi 1950-luvulla?

Mitä teit tällä vuosikymmenellä?

Missä ammateissa olet työskennellyt elämäsi aikana? Minkälaisia töitä olet tehnyt?

Miten vapaa-aikaa vietettiin 1950-luvulla?

Mitä muistat 1950-luvun Klamilasta ja klamilalaisista?

1960-luvulta nykyaikaan

Missä olet ollut 1960-luvulla?

Mitä olet tehnyt 1960-luvulla ja siitä eteenpäin?

Ketä kuuluu perheeseesi nykyisin?

Miten Klamila on muuttunut 1960-luvulta eteenpäin?

Miten 1970-luku muutti elämäsi?

Mitä Klamila ja klamilalaisuus sinulle merkitsee nykyisin?

Kesämökki ja veneily

Onko sinulla kesämökki?

Kerro mökistäsi

Ketkä perheestäsi / suvustasi käyvät mökillä?

Mitä teet mökilläsi eri vuodenaikoina?

Harrastatko veneilyä?

Harrastatko kalastusta?

Harrastatko metsästystä?

Harrastatko puutarhanhoitoa?

Mitä nämä harrastukset sinulle merkitsevät?

Mitä meri ja sen läheisyys sinulle merkitsevät?

Käytkö Klamilan kesätorilla?

Miksi käyt / et käy kesätorilla?

Kerro sukusi ja kylän kiinnostavimmista henkilöistä!

Kerro mieleesi jääneitä juttuja / tarinoita sukulaisista ja kyläläisistä!

Kerro mieleesi jääneitä juttuja Uuno Klamista!

Kerro muista mahdollisista aiheista, joista haluat kertoa!