Historia

Klamien sukuhistoriaa

Tälle sivulle kerätään kirjoituksia, jotka liittyvät sukumme menneisyyteen. Sukuyhdistys ottaa mielellään vastaan kaikenlaisia kirjoituksia ja kuvia julkaistavaksi.

Kirjoituksia ja kuvia kuvateksteineen ja omistustietoineen voit lähettää sähköpostiliitteenä Muistot talteen -sivulla tai postitse osoitteella:
Tuovi Sivonen, Myllypadontie 1 C 19, 00920 Helsinki.

Laittakaa kuvien palautustietoihin nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite

Sukuyhdistyksen perustaminen (Julius Klami)

Tietoja vanhoista klameista (Irja Lappela)

Veli O. Klami - Rakentaja ja Viron ystävä (Jyrki Haikonen)